fbpx

Termeni și condiții

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Locatorul are următoarele obligații:

a) să folosească Autovehiculul numai potrivit destinației stabilite, în conformitate cu specificațiile producătorului, cu respectarea legislației în vigoare cu privire la conducerea Autovehiculelor pe drumurile publice și manipularea acestora, precum și în conformitate cu Condițiile Generale ale Aplicației.

b) să solicite Conducatorului Auto să se folosească de Autovehicul ca un bun proprietar;

Conducatorul Auto are urmatoarele obligații:

a) să folosească Autovehiculul numai potrivit destinației stabilite în conformitate cu specificațiile producatorului, cu respectarea legislatiei în vigoare cu privire la conducerea Autovehiculelor pe drumurile publice și manipularea acestora.

b) să folosească Autovehiculul ca un bun proprietar, și să nu transmită dreptul de folosință unei terțe persoane;

c) să semnaleze Locatorului orice problemă care apare în utilizarea Autovehiculului;

d) să răspundă pentru actele și/sau omisiunile proprii efectuate în folosința Autovehiculului, precum și să suporte plata tuturor amenzilor sau oricăror alte sume datorate pentru utilizarea necorespunzatoare a Autovehiculului sau nerespectarea în orice alt fel a legislației specifice și a obligațiilor rezultate;

e) să suporte orice cheltuieli legate de combustibil, tichete de parcare, despagubiri;

f) să îl despăgubească pe Locator pentru orice pierdere/daună, să îi apere drepturile și să înlăture orice acțiune în justiție îndreptată împotriva Locatorului ca urmare a utilizarii Autovehiculului de catre Conducatorul Auto, inclusiv orice taxe de avocat necesare pentru aceste scopuri;

g) să nu aducă modificari Autovehiculului fără aprobarea prealabila, expresa și scrisă a Locatorului;

h) să nu utilizeze Autovehiculul pentru următoarele activități: taximetrie, ridesharing, carsharing, rentacar, activități sportive și raliuri, transportul de bunuri și/sau persoane peste sarcina maximă admisă conform specificațiilor tehnice ale producatorului, transporturi de marfuri care necesită condiții speciale de transport sau autorizare, în măsura în care această autorizare nu este posibilă;

i) să nu constituie sarcini asupra Autovehiculului și să nu îl folosească ca garanție indiferent de scop, și în special în scopul garantării propriilor obligații sau obligațiilor altora către terți;

j) în momentul expirării rezervării să predea Locatorului Autovehiculul în stare bună de folosință, cu excepția uzurii normale, fără degrădari, avarii, descompletări sau modificări aduse acestuia, fiind singurul responsabil de întreținerea și buna-funcționare a Autovehiculului în perioada contractuală;

k) să dețină la orice moment, la bordul Autovehiculului documentele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

l) să răspundă pentru orice infracțiuni sau încălcări ale Codului de circulație care pot fi comise cu Autovehiculul, pe durata închirierii.


 

RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

Conducatorul Auto este obligat să restituie Autovehiculul exact la momentul încetării Contractului, la locul desemnat de Locator în acest sens și în starea în care a fost primit, exceptând uzura normală, cu același nivel de combustibil cu care l-a preluat. În caz de întârziere se vor se vor percepe penalități de întârziere.

La revenirea Autovehiculului, Conducatorul Auto și Locatorul său reprezentantul acestuia verifică starea Autovehiculului. Atât Locatorul cât și Conducatorul Auto trebuie să păstreze o copie a Anexei 1 timp de cel puțin un an. În caz de daune, Locatorul trebuie să le consemneze în Procesul verbal de predare-primire și să încarce în Aplicație fotografii care capturează exteriorul Autovehiculului și fotografii care capturează interiorul Autovehiculului, în cazul avariilor apărute pe perioada de închiriere. Locatorul are la dispozitie 2 zile lucrătoare pentru a raporta dauna către Asigurator. Dupa această perioadă de timp, aceasta nu va mai putea procesa solicitarea, iar asigurarea nu va mai putea acoperii respectivele daune.


 

POLITICA DE ANULARE

1. Anularea unei rezervări de către Conducătorul auto, pentru rezervările efectuate cu plata pe oră

1.1 Conducătorul auto își poate anula rezervarea în mod gratuit după plata rezervării efectuată prin website, cu singura condiție ca perioada de rezervare să nu înceapă în mai puțin de 24 ore. Dacă această condiție este îndeplinită, Conducătorul auto va recepționa integral suma plătită.

1.2 Dacă anularea rezervării se face cu până la 24 ore după plata rezervării dar cu mai puțin de 24 ore până la începerea perioadei rezervate Conducătorului auto i se rambursează 50% din suma plătită la rezervare, corespondentă prețului de închiriere. Suma plătită pentru asigurare și franșiză va fi returnată integral.

1.3 Pentru anularea unei rezervări la mai mult de 24 de ore de la plata rezervării și cu mai mult de 24 ore înainte de începerea perioadei rezervate, Conducătorului auto i se rambursează 50% din suma plătită la rezervare, corespondentă prețului de închiriere. Suma platită pentru asigurare și franșiză va fi returnată integral.

1.4 Pentru anularea rezervării la mai mult de 24 de ore de la plata rezervării și cu mai puțin de 24 ore înainte de începerea perioadei rezervate, nu se restituie niciun procent din suma plătită de Conducătorul auto pentru perioada de închiriere pe care a anulat-o, corespondentă prețului de închiriere. Suma platită pentru asigurare și franșiză va fi returnată integral.

1.5 Pentru micșorarea perioadei unei rezervări în timpul desfășurării acesteia, nu se restituie niciun procent din suma plătită de Conducătorul auto pentru perioada de închiriere pe care a anulat-o, corespondentă prețului de închiriere, franșizei sau sumei de asigurare.

2. Anularea unei rezervări de către Conducătorul auto, pentru rezervările efectuate cu plata pe zi

2.1 Conducătorul auto își poate anula rezervarea în mod gratuit, după plata rezervării efectuată în Aplicație, cu singura condiție ca perioada de rezervare să nu înceapă în mai puțin de 7 de zile. Dacă această condiție este îndeplinită, Conducătorul auto va recepționa integral suma plătită.

2.2 Pentru anularea unei rezervări la mai puțin de 7 zile până la începerea perioadei rezervate, Conducătorului auto i se rambursează 50% din suma plătită corespondentă prețului de închiriere pentru perioada de închiriere pe care a anulat-o. Suma plătită pentru asigurare și franșiză va fi returnată integral.

2.3 Pentru anularea rezervării cu mai puțin de 24 ore înainte de începerea perioadei rezervate, nu se restituie niciun procent din suma plătită de Conducătorul auto pentru perioada de închiriere pe care a anulat-o, corespondentă prețului de închiriere. Suma plătită pentru asigurare și franșiză va fi returnată integral.

2.4 Pentru micșorarea perioadei unei rezervări în timpul desfășurării acesteia, nu se restituie niciun procent din suma plătită de Conducătorul auto pentru perioada de închiriere pe care a anulat-o, corespondentă prețului de închiriere sau franșizei. Acestuia i se va returna doar suma de bani aferentă sumei de asigurare pentru zilele ce nu vor mai face parte din perioada de închiriere, cu singura condiție ca solicitarea de micșorare a perioadei de rezervare să se fi făcut prin Aplicație.

2.5 În cazul în care Conducătorul auto constată nereguli tehnice sau care împiedică funcționarea optimă a Autovehiculului atunci când se prezintă să îl preia de la Locator, din cauza cărora nu îl poate prelua, poate face o solicitare, în termen de 24 de ore de la momentul constatării neregulilor, de restituire a sumelor achitate, pe care o va trimite către UnicornBooking, împreună cu dovezile relevante. În cazul constatării existenței neregulilor semnalate, UnicornBooking va restitui Conducătorului auto, în termen de 7 zile, prețul utilizării achitat de acesta. În această situație nedorită, UnicornBooking sfătuiește Conducătorul auto să i se adreseze cât mai repede posibil astfel încât să fie susținut în găsirea unei variante alternative de transport din website-ul UnicornBooking.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!